Office Practical Basic
Office Practical (Basic) ကတော့ အခြေခံအားဖြင့်တတ်မြောက်ထားသင့်သော ရုံးလုပ်ငန်းဖြင့်သက်ဆိုင်သည့် ကွန်ပြူတာ၊ Windows၊ Microsoft Office၊ Internet နှင့် Photo Editing ပြုလုပ်ခြင်းများကို သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေလိုသူများအတွက် သိရှိရန်လိုအပ်သည်များကိုလည်း အကြံပြု သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါသည်။သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးနောက်

•    Microsoft Office 10 အားအသုံးပြုတတ်မည်ဖြစ်သည်
•    ကွန်ပြူတာဆိုင်ရာ အခြေခံသဘောတရားများကို သိရှိစေမည်ဖြစ်သည်
•    ရုံးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သော Microsoft Office အခြေခံများအား တတ်မြောက်မည်
•    ဓါတ်ပုံများ ရုပ်ပုံများတည်းဖြတ်ခြင်းကို အခြေခံအားဖြင့်တတ်မြောက်မည်ဖြစ်သည်
•    Email နှင့် Internet တို့အား အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်
•    အလုပ်အကိုင်စတင်ရှာဖွေရာတွင် ထောက်အကူကောင်းများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်


Syllabus
  • Computer System
  • Window 10
  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft Powerpoint
  • Adobe Photoshop
  • Email & Internet
  • Job Hunting & Preparation