Office Practical Advance
Office Practical (Advance) ကတော့ Office Practical (Basic) သင်တန်းတက်ရောက် ပြီးသူများ (သို့မဟုတ်) ကွန်ပြူဆိုင်ရာ အခြေခံများကို သိရှိပြီးသူများ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်များကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် လုပ်ကိုင်လိုသူများ အထူးတက်ရောက်သင့်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်လည်း အများထက်သာလွန်အောင် ရှာဖွေနိုင်ရန် အကြံပြု သင်ကြားပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါသည်။


သင်တန်းတက်ရောက်ပြီးနောက်

•    Microsoft Windows 10 အားကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်
•    Microsoft Office ကိုအသုံးပြု၍ ရုံးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ စာတမ်းပြုစုခြင်းတို့ကို
     သေသေသပ်သပ် လျင်လျင်မြန်မြန်ပြုလုပ်နိုင်မည်
•    Internet အား လုပ်ငန်းတိုးတက်ရန် အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုနိုင်မည်
•    လုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သော ဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းများကို တတ်မြောက်နိုင်မည်
•    Email ကိုလည်း အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုတတ်မည်
•    File များ Folder များကိုစနစ်တကျ သိမ်းဆည်းတတ်မည်
•    Profile ရေးသားခြင်း၊ တင်ဒါပြင်ဆင်ခြင်း၊ Excel တွင် Formula ရေးသားခြင်း စသည့်တို့ကို တတ်မြောက်မည်
•    ဝန်ထမ်းများအတွက် အလုပ်အကိုင်ကောင်းများ ရှာဖွေနိုင်ရန် ပြင်ဆင်သင့်သည်များကိုလည်း သိရှိနိုင်မည်Syllabus

•    Computer Systems
•    Windows 10
•    Microsoft Office
•    Microsoft Excel
•    Microsoft Powerpoint
•    Adobe Photoshop
•    Email & Internet
•    Document Management
•    Job Hunting & Preparation